393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıd...