Tüm Duyurular

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Mayıs ayı toplantısında aşağıda yaz...

2022 Yılı “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı”T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinas...