Kimlik

Kimlik

Yalvaç Isparta İline bağlı ve Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1096 metre yukarıda ve 38° 16' Kuzey enlemi, 31° 10' Doğu boylamında bulunan Yalvaç, 1415 km2 yüzölçümüne sahip çok eski bir yerleşim yeridir.

Yalvaç kelimesinin lugat anlamı “peygamber, resul, elçi, yol gösterici” olmakla beraber bu şehre verilmiş olması, buraya Selçuklular devrinde yerleşen Oğuz Türk oymağının “Yalvaçlılar” olmasından kaynaklanmaktadır. Oğuz hanın altı oğlundan (Dağhan) ın birinci kabilesinin adı (Salur) dur; ikinci kabilesi de (Eymir) dir. Bu iki ismi taşıyan mahalleler Yalvaç’ta vardır. Salur kabilesi ise (3) boya ayrılır: 1) İçeri ki Salurlular, 2)Dışarıdaki Salurlular, 3) Horasan Salurları. Bunlar cihan tarihinde mühim roller oynamışlar ve isimlerini son zamanlara kadar muhafaza etmişlerdir.
(Salur) boyları da üç kola ayrılmışlardır;
1-Yalvaç
2-Karaman
3-Anaböleği
Bunlarda ufak oymaklara ayrılıyorlar. (Meru) havalisinden cenuba, şarka, şimale küçük gruplar halinde dağılmışlar ve (Meru ve Tekeleri) ile karışmışlardır. Antalya Havalisine verilen (Teke) adı da (Salur) boyundan. Şu hale göre (Yalvaç)lar kuvvetli ve asil bir Türk oruğundandır ve Horasan diyarından Anadolu’ya gelmişlerdir. (Naci Kum'un "Yalvaç Armağanı" adlı eserinden alınmıştır.)

1840 yılında İlçe teşkilatı, 1864’de belediye teşkilatı kurulmuştur. Yalvaç’a bağlı 13 belde ve 25 köy bulunmaktadır. Nüfus durumu aşağıda sunulmuştur.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2009Yılı Sonuçlarına göre

MERKEZ KADIN ERKEK KASABA VE KÖYLER TOPLAM
20.448 10.321 10.127 34.788 55.236

Yalvaç sadece kendi bağlısı belde ve köyler için değil, yine Isparta İline bağlı olan Şarkikaraağaç ve Gelendost İlçe ve köyleri için de sadece ekonomik ve sosyal açıdan değil, sağlık ve eğitim hizmetleri açısından da bir cazibe merkezidir. Bu yerleşim yerlerinden çok sayıda öğrenci Yalvaç’taki eğitim kurumlarına gelmektedirler.

Yalvaç’ta Isparta S.D.Ü. Üniversitesine bağlı Yalvaç Meslek Yüksek Okulu 14 bölümü ile 3500 öğrenciye eğitim vermektedir. Yüksekokul öğrencilerine hizmet veren Yurt-Kur’a bağlı kız (250), erkek (250) , Yalvaç Güçsüzler Vakfına ait Türkan ATAYALVAÇ Kız Yurdu (230), özel sektöre ait (150) olmak üzere toplam 880 kapasiteli öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Yalvaç sahip olduğu çok eski geçmişi ve kültürel özellikleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Antiocheia in Psidia (Antik Kent) Anadolu’da kurulan antik kentler arasında oynadığı önemli roller ve eşsiz yapılarıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Yalvaç’ın kültürel zenginliklerini teşhir eden Yalvaç Müzesi genellikle Roma, Bizans ve Osmanlı devirlerine ait eserlerle oldukça zengin bir müze niteliğindedir.

Yalvaç’ın kültürel değerleri arasında önemli yerlerden biri de “ Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi”dir. Kuruluşu 108 yıl öncesine dayanır. Kütüphane 1970 yılından itibaren kendi binasında faaliyete devam etmekte olup, çeşitli konularda 30 bini aşkın eseri ile en önemli kültür hazinelerimiz arasındadır.

Yalvaç Merkezinde sağlık hizmetleri açısından 150 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, 50 yatak kapasiteli Doğumevi ve 3 adet sağlık ocağı bulunmaktadır.

 

Mahalleler
• Abacılar
• Debbağlar
• Eski mahalle
• Görgü bayram
• Görgü orta
• Görgü cami
• Kaş aşagı
• Kaş cami
• Kaş hacıbey
• Kaş yukarı
• Kızılca
• Leblebiciler
• Saray
• Müderris
• Pazar Aşağı
• Pazar Yukarı
• Salur
• Sofular
• Hıdırlık
• Sanayi
• Çarşı
• Fatih
• Bağlar
• Cumhuriyet
• Bahçelievler
• Kuşku
• Zafer
• Akköprü
Kasabalar

• Hüyüklü
Köyler
• Akçasar
• Altıkapı
• Asağı Tırtar
• Ayvalı
• Baglarbaşı
• Celeptaş
• Çakırcal
• Çamharman
• Gökçeali
• Ilegi Çiftlik
• Kırkbaş
• Kurusarı
• Sagır
• Taşevi
• Yarıkkaya
• Terziler
• Yagcılar
• Yukarı Tırtar
• Hisarardı
• Koruyaka
• Mısırlı
• Aşagı Kaşıkara
• Eyuplar
• Egirler
• Bahtiyar
• Sücüllü
• Bagkonak
• Dedeçam
• Kozluçay
• Kuyucak
• Çetince
• Tokmacik
• Körküler
• Özgüney
• Özbayat
• Yukarı Kaşıkara
• Kumdanlı

 
 

 

Görseller