Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Binası İle İlgili Basın Duyurusu        Yerel bir internet sitesinde yapılan habere göre Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Binasının yapımı için, hastane yönetimince 2018 yılında çalıma başlatıldığı, gerekli arsa bulunması için belediye ile görüşmeler sonucunda hastanenin doğusunda bulunan 262 ada 1 parsel üzerine ek binanın yapılabileceği uzlaşıldığı, arsa sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda da söz konusu arsanın, arsa sahibi tarafından bağışlanacağı taahhüt edildiği, bu taahhüt üzerine Yalvaç Belediye meclisinin aralık ayı toplantısında söz konusu alanın Belediye Hizmet Alanı Statüsünden, Sağlık Tesisi Alanına çevrilmesi gündeme alındığı toplantıda 262 ada 1 parsel için karar alınması gerekirken sehven 262 ada 1,2 ve 3 parselin birleştirilerek tek imar adası haline getirilmesi ve Sağlık Tesis Alanı yapılması kararlaştırıldığı ileri sürülmüştür. 


        Aynı haberde tek parsel alan yeterli iken sehven 3 parseli Yalvaç Devlet hastane ek binası için tek imar adası haline gerilmesi üzerine bağışla alınacak 262 / 1 parselin yanı sıra 2 ve 3 nolu parsellerinde alınması zorunluluğu doğduğu iddia edilmiştir. 

        Öncelikle ek bina için 262 ada 1 parselin yeterli olması gerekirken 2 ve 3 nolu parselleri içine alacak şekilde, mevcutta bulunan Sağlık Tesis Alanının sehven genişletildiği iddiası asılsızdır. Zaten aynı haberde de Sağlık Bakanlığı tarafından plan ve zemin etüt çalışmaları sırasında aşağıda bulunan vaziyet planına göre hastane ek binası, teknik merkez ve otopark yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sadece 262 ada 1 parselin yapılan çalışmalarla yeterli olmadığı bunun için 2 ve 3 nolu parsellerinde alan içine dahil etmek zorunluluğu bulunduğu görülmektedir. Bu durumun haberde de geçtiği üzere belediyemize bilgilendirilme yapılması sonucu belediye meclisince 262 ada 1,2 ve 3 parsellerin ve aynı zamanda mevcutta bulunan hastanenin batısında bulunan yolunda kapatılarak Sağlık Tesis Alanı olarak tek bir imar adası yapılması şeklinde kararlaştırılmıştır. Yani imar tadilatı iddia edildiği gibi sehven değil Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu gerçekleştirilmiştir. 

        2018 yılında çalışmaya başlanıldığı, hastane ek binası için yeterli olacağı iddia edilen ve 262 ada 1 parsel malikinin bağış için taahhüt edeceği söylenen mülkiyet ilgili parsel malikinin (Türkan KİTAPÇI) belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile birkaç şartla bağış yapabileceğini belirtmesi üzerine bahsi geçen şartlar Isparta Sağlık İl Müdürlüğüne yazılı olarak iletildiği, bahsi geçen şartların kısmen kabul edilip kısmen reddedilmesi süreçler ile parsel maliki tarafından bahse konu mülkiyetin ancak 04.11.2020 tarihinde devrinin yapıldığı tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

        Haberde yapım işini gecikmesine neden olarak gösterilen kalan 2 ve 3 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi 3 nolu parsel 24.01.2020 tarihinde, 2 nolu parsel ise 31.08.2020 tarihlerinde belediyemizce hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek 262 ada 1 parselin devrinden çok önce işlemleri tamamlanarak hazır hale getirilmiştir. 

        Bahse konu üç parselinde bağış ve kamulaştırma işlemleri tamamlanıp, belediyemizce hızlı bir şekilde tevhitleri de yapılarak 01.12.2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığına Belediye Meclisimizce tahsisi yapılarak işlem tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra gerek Sağlık Bakanlığı tarafından gerek Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatının düzenlenmesi ve inşaat izni hususlarında belediyemize herhangi bir talep iletilmemiştir.

        Yalvaç Devlet Hastane Ek Binası yapım işinde haberde iddia edildiği üzere on milyonlarca ek maliyetin devletin sırtına binmesinde belediyemiz sebep değildir.

        Kaldı ki, Sağlık Tesis Alanının kamulaştırma işlemi belediyemizin yükümlülüğü altında olmadığı halde kamu yararı ve halkımızın daha iyi bir hizmet alması için kamulaştırma işi Sağlık Bakanlığı yerine belediyemiz tarafından gerçekleştirilerek gereken tüm maddi ve manevi destek zamanında eksiksiz sağlanmıştır.  

        Yetkili mercilerden gerekli teknik bilgileri almadan, belediyemizi hedef göstererek böylesine önemli bir konuda eksik ve yanlış haber yapılması, halkımızın yanlış bilgilenmesine sebebiyet verdiği gibi bir kamu kurumunu yıpratmak amacı taşımaktadır.

        Kamuoyunun bilgisi ve takdirlerine sunulur.

Vaziyet Planını görüntülemek için lütfen tıklayınız!!!2022-11-09

YALVAÇ BELEDİYESİ