Engelsiz Yalvaç Projesi

Engelsiz Yalvaç Projesi

Belediyemiz bünyesinde kurulan engelli komisyonumuzun kurulmasıyla başlayan Engelsiz Yalvaç projemiz adım adım ilçemizdeki engelleri teker teker kaldırarak daha yaşanabilir bir Yalvaç inşa etmeyi amaçlayarak  çalışmalarına başlamıştır.

Projemiz kapsamında yapılan, yapımına devam edilen ve yapılması planlanan projeleri aşağıdaki şekildedir.

1.  
Belediyeye Ait Binaların Engelli Vatandaşlarımızın Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi;

 

a-    Belediye Sarayının galeri boşluğunda bulunan atıl ve engelli vatandaşlarımız için engel teşkil eden havuzun kaldırılması

b-    Belediye Sarayı içerisine zemin kata tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza belediye ile ilgili işlemlerine yardımcı olunabilmesi adına engelli bankosu kurulması.

c-    Görme engelli vatandaşlarımız için zemin katın tamamının sarı bant kılavuz çizgileri ile kaplanılması.

d-    Belediye Sarayı engelli giriş kapısı olan güney giriş kapısının (kot farkının en az olması sebebiyle rampa yapına en uygun yer olarak tespit edilmiştir) Otomatik kapı ile değiştirilmesi.

e-    Belediye Sarayı zemin katına tüm engelli vatandaşlarımız için 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Erişebilirlik İzleme ve Denetleme yönetmeliğine uygun Engelli WC yapılması

f-     Bina içinde ve dışında yönlendirme yapabilmek için bina engelli girişi, engelli wc, engelli bankosunu gösterir tabelaların uygun yerlere yerleştirilmesi.

g-    Bina girişine en fazla 30m mesafede engelli araç park yeri konulması. (güneş sokak’a 1 yeşil çınar bulvarı tarafına 1 adet konulacak)

h-   Belediye Sarayı merdivenlerini çift taraflı tırabzan yapılması.

i-     Belediye Sarayı zemin katta bulunan cam yüzeylerin uyarıcı şeritler çekilmesi;

j-      Rampalı Çarşı ve Kültür Merkezi WC’lerinin engellilerin kullanabilecekleri şekilde yapılması.

k-    Asansörlerin sesli uyarı sistemi ve kabartma tuş takımları ile güncellenmesi;

 

 

2.   Çınaraltın’da Bulunan Otopark içerisinde Engelli Vatandaşlarımız için Otopark Ayrılması;

 

3.   Park ve Mesirelik Alanların Engelli Vatandaşlarımız İçin Daha Yaşanabilir Hale Getirilmesi;

a-    Belediyemize ait tüm parkların girişlerinin, çöp kovalarının ve oturma yerlerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi,

b-    Masal Park ve Masır Parkının görme engelli klavuz çizgileri ile donatılması,

c-    Masır Parkı ve Çay Kenarındaki Köprülerin en az 1 tanesinin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi,

d-    Fatih İlkokulu karşısında bulunan Yaşam Sevinci Parkı ve Masır Parkına engelli-engelsiz çocuk oyun grupları kurarak tüm çocukların bir arada rahatça oynayabilmesini sağlaması,

4.   Yolların, Kaldırımların ve Durakların Engelli Vatandaşlarımızın Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi;

a-    İlçe merkezindeki kavşakların sinyalizasyon sistemlerin sesli uyarı ve butonlu sistem ile değiştirilmesi,

b-    İlçemiz kaldırımlarının görme engelli vatandaşlarımız için kılavuz çizgileri döşenecek ve kaldırımlarda bulunan engelli vatandaşlarımızın geçişini engelleyen şeyler kaldırılacak,

c-    Durakların Engelli vatandaşlarımız için uygun hale getirilmesi,

d-    Kaldırımlara iniş ve çıkış için rapmaların yapılması,

e-    Yaya geçitlerinin yapılası

 

5.   İlçemiz Geneli Sosyal Sorumluluk Projeleri;

 

a-    ENGELSİZ DOSTLUKLAR PROJESİ: 

Özel Eğitim Merkezindeki ziyaret ederek orada tedavi süreci oturmuş, yaş ortalaması 30 olan bir grupla birlikte vakit geçirerek onların sosyalleşmesini sağlamak amacını taşır. Karşılıklı oturup sohbet ederek, oyunlar oynayarak veya ortak etkinlik  (Patates baskı, ritim atölyesi...) yaparak onların topluma adapte olma sürecini hızlandırıyoruz. Bu proje tabuları yıkmaya, engelleri kaldırırken eğlenme amacını taşımaktadır.

 

b-   GÖRME ENGELLİLER İÇİN PROJE:

Yalvaç içerisinde bulunan bir engelliler derneği ile birlikte, Cumartesi ve Pazar günleri, gönüllülerinin uygun olduğu saat aralıklarında görme engelliler ile buluşarak onlara manevi destek vermekle birlikte, çocuklara dersleri ile yardımcı olmakta ve onlara umut vermesi amacını taşımaktadır

c-    ENGELLİ SESİ SANAT TİYATROSU:

Engellilerin Sesi Sanat Tiyatrosu, engellilerin sorunlarını tiyatro sahnesine taşıyan ve kadrosunu engellilerin oluşturduğu bir sahne gurubudur. Engellilerin Sesi Sanat Tiyatrosu aynı zamanda Türkiye’nin ilk engelli tiyatro ekibidir.

Kendi dezavantajlarını sahneden komik diyaloglarla aktaran ekip, engellilerin toplumsal sorunlarına bir nevi ayna tutmak ve kendini toplumdan soyutlayan engellilere örnek olmak istiyor.

Bu grupla irtibata geçip yılda bir kere Yalvaç’ta engelli engelsiz tüm kişilere tiyatro organizasyonu  düzenlemek.

d-   ENGELLİ İLE EMPATİ KURMA PROJESİ:

Çınaraltı meydanına  engelliler ile empati kurulabilmesi için tekerlekli sandalye biçimde (görünümlü) oturak yapılması projesi. Bu projedeki amaç bu oturağa oturan kişinin sadece bir süreliğine de olsa kendini bedensel engelli bir kişinin yerine koyabilmesini sağlamak.

e-    GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ KİTAP OKUMA PROJESİ

Görme engellilerin kitaplara erişimini sağlamak ve kitap okuyabilmesine yardımcı olmak için düzenlenen bir projedir. Sesli Kitap projesinde komisyon çalışanlarından belirli kişiler görme engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş kitap listesinden seçecekleri sesli olarak kaydedilmiş bir kitaba ulaşıp bunu cd olarak çoğaltarak bu konuyla ilgili dernekler aracılığıyla görme engellilere teslim edilecektir.

f-      HALK  OTOBÜSÜ TAŞIMA ÜCRETLERİNİN ALINMAMASI PROJESİ

04/0372014 tarih ve 28931 sayılı kanuna istinaden 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarından ücret alınmaması hakkında taşıma şirketlerine tebligat ta bulunma ve uygulanmasını sağlama projesi.

 

6.   İlçemizde Yapılan Binaların Engelli Vatandaşlarımızın Daha Rahat Kullanabilmeleri için İmar Yönetmeliğine Uygun Bir Şekilde İmar Uygulama Düzenlemeleri;

 

7.   Engelli Şarj İstasyonu;

  

8.   İlçemizde bulunan belli bölgelere vatandaşlarımızın kullanabilmesi için engelli WC lerinin kurulması;

a-    Devlet Han Camii avlusuna 1 adet

b-    Hamidiye Camii (Yeni Cami) avlusuna 2 adet

 

9.   Mezarlıkların Giriş-Çıkış ve İç Yollarının Engelli Vatandaşların Mezarları Rahat Ziyaret Edebilmelerine uygun şekilde Düzenlenmesi;

Görseller