2023 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Ağustos ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2023 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 GÜNDEM . 

  1.  Belediyemiz Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması. 
  2. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 37. nci maddesi gereğince Ek Bütçenin görüşülmesi. 
  3. 2023 yılında uygulanan Belediyemiz gelir tarifesi kalemlerinin 2023 yılı Ek Bütçe’ye finansman sağlamak amacıyla artış oranlarının görüşülmesi. 
  4. 2023 yılında uygulanan Belediyemiz gelir tarifesinin 38. Madde “Diğer gelirler” başlığı altına “Kat İrtifakı Dosya Onaylama Bedeli” eklenerek ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi. 
  5. İlgili kanun gereği Nisan ayında memur kadrosuna atanan sözleşmeli personelin işgal ettiği kadro dereceleri ile kendi kadro derecelerinin uygun hale getirilmesi için kadro ihdasının yapılması konusunun görüşülmesi. 
  6. Yapımı devam eden İçme suyu iletim hattı ve Debimetre odası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den Ek Kredi kullanılmasının ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. 
  7. Kaş Yukarı Mahallesi 122 Ada, 2 ve 3 nolu parsellerde yapılan imar planı tadilatında Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün inceleme raporu doğrultusunda yeniden onanmasının görüşülmesi. 
  8. 2023 yılı Eylül ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.


2023-07-28

YALVAÇ BELEDİYESİ