EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI

EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI

Belediye Meclisimizin Eylül ayı olağan toplantısı 03.09.2020 Perşembe günü saat 21:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Bu ay ki meclis gündemiz aşağıdaki gibidir;


GÜNDEM                                          .

1.   Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 günlü ve 07.08.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
2.      Kadir SEZER’in dilekçesine istinaden, ada 554’de park ve yol düzenlemesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanması.
3.      Mülkiyeti Yalvaç İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği adına kayıtlı 1091 ada  4 ve 5 parsellerin konut alanından Eğitim alanı olarak değiştirilmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanması.
4.      468 ada 31 parsel ile Maliye Hazinesi taşınmazlarına ilişkin olarak Besihane Alanının parsel sınırlarına alınması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanması.
5.    2020 yılı Ekim ayı Meclis toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.2020-08-31

YALVAÇ BELEDİYESİ