ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİ HAKKINDA DUYURU

ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİ HAKKINDA DUYURU

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 35. maddesinde 04.04.2015 tarihinde yapılan değişiklik hükümleri gereğince; “bina sorumlusu; asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur ve yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, bu kontrolün yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur; asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olup, asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusunun yükümlü olduğu ve bina sorumlusu, söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır,” hükümlerine yer verilmektedir. Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda Yalvaç Belediyesi ile muayene kuruluşu TSE (Türk Standardları Enstitüsü) arasında Görevlendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya işyeri ilgililerince TSE (Türk Standardları Enstitüsü) ’ne yaptırılması gerekmektedir. Yıllık kontrollerini yaptırmayan asansörler, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından mühürlenerek devre dışı bırakılacaktır. 2016 YILI PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİ DURAK SAYISI 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30< ÜCRET(TL) 176+KDV 198+KDV 233.20+KDV 279.40+KDV 325.60+KDV 371.80+KDV 419.10+KDV Başvuru için TSE Akdeniz Proje Koordinatörlüğü iletişim bilgileri Adres: Gençlik Mah. Işıklar Cad. Falez Apt.No:59-1/2 ANTALYA Telefon: 0 242-334 01 17 Fax: 0 242-334 12 43 E-Mail: akdenizasansor@tse.org.tr Asansör muayenesi başvuru formunu doldurup fakslayabilir ya da formu imzalayıp mail adresine gönderebilirsiniz. Muayene başvuru formunu indirmek için tıklayınız.


2016-09-01

YALVAÇ BELEDİYESİ